Değerli velimiz;

           Çocuklarımızla  ve  sizlerle yeni bir döneme  başlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. İngilizce  öğretmeni olarak dileğim  , verimli çalışmalarla  etkili ve keyifli  bir dönem geçirmektir. ‘’ Bilginin ‘’ siz değerli velilerimize  , sevgili minik  öğrencilerimize, dolayısıyla  ait olduğumuz topluma  ‘’ hizmet’’  şeklinde sunulmasıdır.

Özel Bahar Çiçekleri Anaokulu’nda  ‘’tüm yaş gruplarına ‘’ İngilizce okul öncesi eğitim programı uygulanır. Hedefimiz, öğrencilerimizin kendi  konuştukları  anadili  dışında  başka bir  yabancı dilin  varlığını  fark ettirme, sevme ve İngilizce  öğrenmeleri  için  gerekli  ilgiyi uyandırmaktır. İngilizce ,kelime,  kavram, günlük hayatta kullanılan basit cümleler  oyunlar, şarkılar, dinleme; yarışmalar, masa etkinlikleri ve değişik faaliyetlerle  desteklenerek, yaparak ve yaşayarak  kavratılmaktadır. Programımız  da  yer  verdiğimiz  TPR( Total  Physical  Response  -Bütüncül Fiziksel  Tepki ) yöntemi  ,hikaye,  drama ve değişik  materyallerin  seslerinden oluşan  ritim  çalışmaları ile  zenginleştirerek  çocukların  yabancı dili  öğrenmesini  pekiştirici  bir  süreç  yaşamaları  , doğal   öğrenme  ortamlarında  İngilizce’yi  , yaşayarak   keşfetmelerini  sağlamaktadır.

Neden  Okul  Öncesi  Dönemde  İngilizce  Eğitimi ?

Dil uzmanları , erken çocukluk  döneminde  ,anadili  ile kendini rahatlıkla  ifade  etmeye  başlayan  küçük çocukların  yabancı bir dili  rahatlıkla öğrenebileceklerini belirtiyorlar. Bu  dönemde  öğrenilen yabancı  dil, çocuğun  çevresinde ki olayları  algılama da  daha üst düzey  başarı  sağladığını göstermektedir. Dünyada  yapılan araştırmalar  sonucunda  yabancı dil eğitiminin mutlak suretle  6 yaş öncesi başlaması  gerektiği  kesin olarak bilinmektedir. Bilimsel araştırmalar  , kavram  geliştirme  ve üst düzey becerileri kavrama konusunda  ikinci bir dil bilmenin  artı bir değer taşıdığını göstermektedir.

İkinci bir dili kullanmaya  başlayan  çocuklar  ,geleceğe   güven  duyguları gelişmiş olarak  hazırlanıyorlar.  Matematiksel  ve sosyal  gelişim  alanlarında  da  ikinci dil  ,çocukların  daha başarılı  olmalarını sağlıyor.

Hedefimiz,  öğrencilerimizin  çeşitli etkinlikleri  (hikaye canlandırma, oyunlar, diyalog  oluşturma,  proje hazırlama  ,şarkı söyleme, boyama,  ve çizim  çalışmaları  )  yanında  günlük  yaşantıları  içindeki   yaşayan ikinci dil  olarak, doğal  İngilizce  iletişim ile  ,onlara   yeni bir kültürün  kapılarını  açmak  ve gelecek  yaşlarda ki yabancı dil edinimine  yönelik güçlü bir altyapı hazırlamaktır.

 

picture2

 

İNGİLİZCE ‘YE KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLAMANIN  ÖNEMİ!…

Lisan eğitimi ve insan beyninde öğrenmenin yeri bilim  adamlarını  uzun yıllar meşgul etmiş  ve uzun araştırmaların konusu olmuştur.

Bu araştırmalar sonucunda beyinde , nörologların adını taşıyan  ‘Broca’s area’ ve ‘Werneck’s area adlı , dil öğrenimini etkileyen  iki kısım  bulunmuştur.

İşte  çocuklarımıza  küçük  yaşlardan itibaren tecrübeli  bir öğretmen  desteğinde  yabancı dil öğretmeye  başlamanın önemi  üzerine bilimsel bulgular:

* Çocuklar bir yabancı dili yetişkinlerden daha hızlı öğrenebilirler , çünkü beyinleri daha esnektir. (Lenneberg, 1977; Penfield&Roberts,ıszs)

* Bir yabancı dilin  küçük yaştan etkili öğrenilmesi ikinci bir dilin öğrenilmesini kolaylaştırır.(Curtain & Resoia, 1998)

* Küçük yaştan itibaren bir yabancı dili öğrenmeye  başlayan çocukların sadece ana dilini konuşabilen çocuklara göre, daha esnek ve yaratıcı olduklarını  , bilişsel yetkinliklerinin

Hızlı geliştiğini de araştırma sonuçları kanıtlamaktadır. (Hamayan 1986)

*Doğru telaffuz da bir dilin öğrenilmesinde küçük çocukların yetişkinlere   oranla daha hızlı geliştirdikleri bir yetenektir. Çok sayıda araştırmanın sonucu  yabancı bir dile ne kadar erken başlarsa  çocuğun aksanının o kadar doğal ve ‘ana dili gibi ‘ geliştiğini doğruluyor.(Asher & Garcla 1969 ;Oyama, 1976) Bunun nedeni aksanın ana dil içinde fosilleşmesi ve belli bir yaştan sonra değiştirilmesi zor  olan bir nöro psikolojik mekanizmadır.

Sevgilerimle

Zehra Kaya ŞAHİN
İngilizce Öğretmeni

picture1

Zengin bir kelime hazinesine sahip olma, kendini dil ile rahatça ifade edebilme, doğru ve düzgün konuşma amaçlarıyla Masallar, hikayeler, tekerlemeler dinliyoruz. Kelime oyunları, anlama, anladığını aktarma ve yorumlama çalışmaları yapıyoruz. Bilmeceler, parmak oyunları ve daha bir çok etkinlikle Türkçemizi daha çok seviyoruz.

Boyalar, kalemler, fırçalar, artık materyaller, renkli kağıtlar hepsi çocukların hayal dünyasının sınırsızlığında sanatsal bir çalışmaya dönüşüyor.

Ebru, ahşap boyama, cam boyama gibi bir çok farklı sanat dalıyla tanışıyoruz.

Aktif öğrenme yöntemiyle miniklerimiz, deneyler yapıyor, inceliyor, araştırıyor, merakla çevresini gözlüyor. Sorularına cevaplar arıyor.

İlkokul için gerekli sosyal, bedensel, zihinsel  hazırlığı sağlayacak tüm çalışmalar program içinde basitten karmaşığa doğru planlanır. Çocuklarımız bir sonraki eğitim kurumları için gerekli tüm ön hazırlığı anaokulumuzda alırlar.

Matematik dersi hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Bahar çiçeklerinde çocuklar oyuncaklarla topluyor, çıkarıyor, kurabiyelerle grupluyorlar. Bonibonlarla örüntü oluşturuyor, sayılarla yarışıyor, kısacası matematiği tam anlamıyla yaşayarak öğreniyorlar.

Alanında uzman öğretmenlerimizle drama derslerimizde hem eğleniyoruz, hem de bedenimizi eğitiyoruz. Empati duygumuz gelişirken kendimizi de daha rahat ifade etmeye başlıyoruz.

Program akışımız içinde konularımıza paralel olarak düzenlediğimiz bir çok gezi ve etkinliklerle  eğleniyor, öğreniyor, yeni tecrübeler kazanıyor, çevremizi daha yakından tanıyoruz.

Ritim duygusunu geliştiriyor, sesleri  dinliyor, kendimizi müzikle ifade etmeyi öğreniyoruz.
Şarkılar söylüyor ve enstrümanlarla tanışıyoruz.

Ahlaki, milli, manevi değerlerimizin kazanımını amaçlayan değerler eğitimi programımızla çocuklarımızı yarına güvenle taşımayı hedefliyoruz.

Çünkü tüm başarılar ancak erdemli kişiler olduklarında anlam kazanacaktır.

Satranç derslerimiz; Problem çözme, stratejik düşünme, dikkat geliştirme gibi bir çok zihinsel becerimizi geliştiriyor.

Ülkemizden  ve dünyadan farklı halk oyunlarını tanıyor ve oynuyoruz.

Farklı yörelere ait figürler, müzikler ve kostümlerle tanışıyor, ülkemizin çeşitli renklerini öğreniyoruz..